0881118111
Vertrouwen en service in het nieuwe normaal

Vertrouwen en service in het nieuwe normaal

Steeds vaker spreek ik met partners, klanten en relaties over de rol van telecom in het nieuwe normaal. Het onderwerp ligt klanten nauw aan het hart omdat sommige bedrijven en ondernemers het best moeilijk vinden om medewerkers (uitsluitend) vanuit huis te laten werken.

Er is veel veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus anderhalf jaar geleden. In de eerste maanden van de pandemie zaten bedrijven in survivalmodus en schaften ze allerlei samenwerkingstools aan. IT-leveranciers en telecomdienstverleners waren een belangrijke spil in de continuïteit van het bedrijfsleven, waar de nadruk lag op overleven en productiviteit. Het is goed nieuws dat de economie weer bloeit en de bestedingen, omzetten en zelfs de beurzen weer stijgen. En dat we elkaar weer vaker in levende lijve ontmoeten.

Nico Dammers general manager van oneCentral

Vertrouwen

Het nieuwe normaal lijkt inmiddels waarachtig ook steeds normaler te worden. Maar voor organisaties geldt wel dat er een nieuwe dynamiek ontstaat met hun klanten, leveranciers en relaties. Iedere werknemer functioneert immers in een keten of ecosysteem waarin ze met andere mensen samenwerken. In deze samenwerking is vertrouwen cruciaal. Vertrouwen dat je er voor een ander bent zonder dat ze je zien. Samen werken in dezelfde ruimte heeft ook iets organisch. Bij creativiteit en innovatie is dat een must. Hoe manage je dat vertrouwen en die creatieve processen in video calls via Teams of Zoom?

Verder vraagt het nieuwe normaal met onder andere thuiswerken ook om een herijking van de servicegerichtheid. Waarde toevoegen voor klanten en duurzame continuïteit bereik je door een hoge servicegraad en het doorgronden van de business van je klanten. Die kwaliteit leveren vraagt in het nieuwe normaal andere (communicatie)tools. Hoe geef je klanten het vertrouwen dat je er bereikbaar en servicegericht voor ze bent?

Hybride proces

Ondanks de brede acceptatie van het nieuwe normaal, staan we de komende jaren voor een paar uitdagingen. Hoe garandeer je vertrouwen, innovatie en service als je elkaar maar af en toe live ziet en spreekt? De mens is adaptief en ik geloof dat er vormen van werken zullen ontstaan met tools die samenwerking optimaliseren. We zien het aan onze eigen diensten die we via partners ontwikkelen voor bedrijven. Maar denk ook na hoe je dit hybride proces op een goede betrouwbare en veilige manier authentiseert. Onze filosofie bij oneCentral is en blijft altijd; eerst organiseren, dan automatiseren. Het gaat om vertrouwen, creativiteit en service.