0881118111
Marius Savelbergh

“Hoewel ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, staat directe communicatie centraal. De uitdaging ligt in het eenvoudig, stabiel en kostenefficiënt aanbieden van deze mogelijkheden en daar slaagt oneCentral zeker in.”

Marius
Savelbergh
Business Development
Marius Savelbergh on LinkedIn

De oprichter van oneCentral. Al tijdens zijn opleiding had Marius een grote interesse in computers en het opkomende internet. Nog voor zijn afstuderen startte hij zijn eigen onderneming; Met de oprichting van Linkx in 1997 werd de basis voor het huidige oneCentral gelegd. Van toen nog innovatieve faxdiensten tot het huidige voice distributie platform heeft de eigen ontwikkeling van toegankelijke communicatiediensten altijd centraal gestaan.