0881118111
Nieuw netwerk en hostingplatform bieden betere, toekomstvaste dienstverlening

Nieuw netwerk en hostingplatform bieden betere, toekomstvaste dienstverlening

Een infrastructuur die klaar is voor een toekomst waarin nog veel meer datacapaciteit wordt gevraagd, maar óók eenvoudiger in beheer en makkelijker op- of afschalen.

Met dat uitgangspunt in het achterhoofd heeft zakelijke telecomprovider oneCentral een nieuwe architectuur ontworpen, ingevuld met de benodigde netwerk- en virtualisatietechnologie en in nauw overleg met partners uitgerold.

Jan-Willem en Theo

“We kunnen nu met minder mensen, tegen lagere kosten onze partners en hun eindgebruikers bedienen”, vertellen Theo Belder en Jan-Willem van der Meij van oneCentral. “Dat doen we met een meer robuuste dienstverlening, die klaar is voor de vraag naar meer en flexibeler capaciteit.”

Vorig jaar liep oneCentral tegen de grenzen aan van de netwerkinfrastructuur. Verdere uitbreiding van de capaciteit werd onder meer lastig vanwege het aantal poorten dat al in gebruik was en de maximale doorvoersnelheid van deze poorten. De infrastructuur kon ook niet meer op een goede manier worden uitgebreid, terwijl dit wel nodig was. Zowel vanwege de bestaande als voor de komende jaren te verwachten vraag. “Dat was een goed moment om een geheel nieuw ontwerp te maken waarin we alle eigen eisen en die van onze partners konden meenemen”, vertelt Theo Belder, System Specialist bij oneCentral. “Daar kwamen op de tekentafel ook inzichten naar voren zoals dat het makkelijker was om van drie naar twee datacentra te gaan.”

Betere redundancy

Daarnaast is het hosting-platform dat op de nieuwe architectuur draait, ook vernieuwd om zo een betere redundancy en schaalbaarheid te bieden. Het maakt nu niet meer uit in welk datacenter de netwerkapparatuur staat. Mocht om wat voor reden dan ook een router of switch in een van beide datacentra uitvallen, dan worden de geboden diensten direct overgezet op secundaire apparatuur. “Als afnemer zul je hoogstens een onderbreking van een fractie van een seconde merken”, stelt Jan-Willem van der Meij, Technical Manager. “Voor steeds meer organisaties is dat ook een must op het gebied van business continuity.”

Voor de koppeling tussen de huidige twee datacentra – eenvoudiger te beheren dan de drie die gebruikt werden – heeft oneCentral meerdere darkfiber-verbindingen van Relined afgenomen waar de operator zelf actieve apparatuur kan aansluiten en de verbinding volledig naar eigen inzicht en behoeften kan inrichten. Samen met Relined is het hele pad tussen de datacentra uitgetekend, zodat de glasvezelverbindingen tussen de datacentra elkaar op geen enkel punt kruizen. Dit levert oneCentral een hele stabiele en opnieuw redundante verbinding op. Belder: “Wanneer er weer capaciteitsvergroting nodig blijkt, kunnen we de doorvoersnelheid nog verder opvoeren tot maximaal 100 gigabit.”

Geruisloze overgang

Inclusief alle voorbereidingen is oneCentral vanaf eind 2018 ongeveer drie kwart jaar bezig geweest om zo zorgvuldig en geruisloos mogelijk de overgang naar de nieuwe netwerkinfrastructuur van een nieuwe leverancier uit te voeren. Belder: “De grootste uitdaging was dat we als telecomprovider een 24/7 dienstverlening hebben. Zowel de netwerk- als de hostinginfrastructuur moet permanent doordraaien. Over een periode van enkele weken heeft de uitrol met enkele minimale onderbrekingen plaatsgevonden. Daar zat heel veel planwerk achter.”

Theo Belder, oneCentral

Daarbij is volgens Van der Meij en Belder nauw samengewerkt met de partners. “Wij kunnen wel vinden dat voor ons iets een optimale planning is. Maar uiteindelijk zijn onze partners en hun klanten van de continuïteit van onze dienstverlening afhankelijk”, aldus Belder. “Het kan niet zo zijn dat wij een onderbreking plannen op een moment dat een eindklant bepaalde belangrijke werkzaamheden heeft waarvoor een continue dataverbinding essentieel is. Zij zijn dusin het volledige traject meegenomen en waar nodig hebben we onze planning aangepast zodat het alle partijen het beste uitkwam.”

Schaalbaarheid, uitbreiding

Voor de komende jaren heeft oneCentral nu veel meer mogelijkheden voor schaalbaarheid en uitbreiding. De operator plukte al tijdens de uitrol van de nieuwe technologie de vruchten ervan, stelt Van der Meij. “We hadden halverwege dit jaar al extra capaciteit nodig en konden dat nu heel makkelijk opschalen, al tijdens de implementatiefase.”

De laatste aanpassingen aan het platform zijn in juli afgerond, de nieuwe netwerkinfrastructuur is sindsdien volledig operationeel. De voordelen voor zowel oneCentral als partners en hun klanten waren echter ook hier al eerder merkbaar, vertelt Van der Meij. “Al gedurende de overgang daalde het aantal support calls. Het nieuwe netwerk- en hostingplatform is een stuk stabieler en dat zie je terug in het geringere aantal verstoringen en 24/7 calls, de verstoringen buiten kantoortijden.”

Eenvoudiger beheer

Die grotere betrouwbaarheid betekent een kleinere kans op ergernis voor klanten en minder tijdsinvestering voor partners en oneCentral. Maar net zo belangrijk: het betekent veel eenvoudiger beheer, benadrukt Van der Meij. “De oude infrastructuur was organisch gegroeid, met enige legacy. Nu konden we de onderliggende architectuur van de grond af opbouwen naar onze wensen. Dat houdt ook een veel grotere eenvoud in beheer in.” Dat levert oneCentral tijd op die de operator kanstoppen in verbetering en uitbreiding van de dienstverlening voor Nederlandse partners en hun klanten. “En mochten we de komende jaren van plan zijn om de stoute schoenen aan te trekken en locaties te openen in het buitenland, zoals Duitsland of België, dan kunnen we heel eenvoudig met de nieuwe architectuur nieuwe datacentra integreren in ons netwerk.”

Nu al klaar voor de toekomst

Kortom, voor de komende jaren verwacht oneCentral met de netwerk – en hosting- infrastructuur klaar te zijn om partners en eindklanten te bedienen, in Nederland en wellicht ook actief in de buurlanden. Van der Meij: “Meer eenvoud in beheer, lagere operationele kosten, meer tijd voor onze partners gecombineerd met sneller en flexibeler kunnen opschalen: dat zal de komende jaren een basisvoorwaarde worden voor een zakelijke operator. Wij zijn daar nu al klaar voor.”

Over oneCentral

OneCentral voorziet system integrators en Value Added Resellers van on premiseen cloud based communicatiediensten. OneCentral is als aanbieder van zakelijke communicatie-oplossingen al twaalf jaar actief. Inmiddels kan de Haarlemse onderneming – via zijn partnernetwerk – internationaal actieve organisaties in onder meer de retail in zo’n 80 landen voorzien van hun diensten. Veelal in Europa, maar ook in Noord-Amerika of Australië.

De cloudcommunicatiespecialist verbreedt gestaag het aantal communicatie-oplossingen dat zijn platform ondersteunt. Zo helpt het bedrijf resellers bij het aanbieden van cloudgebaseerde zakelijke communicatie van de leverancier(s) van hun voorkeur. Nieuwste loot aan de tak was afgelopen juni Mitel.

TBM 6 2019

Tekst: Martijn Kregting
Beeld: Karen Steenwinkel