0881118111
Platform oneCentral biedt call barring en bill shock preventie

Platform oneCentral biedt call barring en bill shock preventie

oneCentral heeft recent enkele verbeteringen doorgevoerd binnen het communicatieplatform waarmee partners hun dienstverlening aan klanten leveren. Een verbeterde bill shock preventie en het nieuwe call barring zijn twee van de wijzigingen binnen het platform. Samen vormen zij een goede eerste barriėre om een onverwacht hoge telefoonrekening te voorkomen. Met deze tools kunnen partners hun klanten beschermen tegen frauduleuze gesprekken. Daarnaast krijgen klanten meer controle over uitgaand verkeer. Met deze maatregelen voldoen partners bovendien aan de wettelijke verplichtingen.

De vernieuwingen en wijzigingen op het SIP-platform van oneCentral spelen in op specifieke verzoeken van partners. In het verleden werden klanten weleens geconfronteerd met onverwacht hoge telefoonrekeningen, de zogenaamde bill shock. Met de verbeteringen op het SIP-platform kunnen klanten hun gesprekskosten beter beheren en bill shocks voorkomen. oneCentral faciliteert partners bij hun belangrijke rol om klanten hierbij te ondersteunen. De partnerportals van oneCentral bieden steeds meer diensten die partners als extra USP’s kunnen gebruiken richting klanten.

Bill shock preventie

Extreem hoge telefoonrekeningen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Zo kan het zijn dat er vanuit een organisatie intern (lang of vaak) wordt gebeld naar dure nummers. Ook kan het gebeuren dat de klant is gehackt en malafide personen en computers met opzet namens het bedrijf lang en vaak bellen naar dure nummers.

Bill shock preventie op het SIP-platform van oneCentral biedt partners een tool om dit probleem beter te managen voor klanten. Partners kunnen een wekelijks of maandelijks bellimiet (‘recurring credit’) instellen voor hun klanten op basis van het gebruikelijke belgedrag van de klant. Als een klant een vooraf ingesteld percentage (‘soft limiet’) van dit recurring credit bereikt, treedt de call barring automatisch in werking. Het platform van oneCentral triggert dan ook een notificatie naar de partner, die de klant kan informeren. Als een klant de volledige recurring credit heeft verbruikt, kan een klant niet meer bellen en zal de partner, veelal na overleg met de klant het credit verhogen. Plus samen met de klant de oorzaak van het hoge verbruik achterhalen. Zo komen deze gevallen van hoger verbruik of in sommige gevallen misbruik sneller aan het licht.

Call barring

In het verlengde van bill shock preventie ligt call barring dat oneCentral op het platform heeft geïmplementeerd. Met deze tool kunnen partners samen met hun klanten een maximaal gesprekstarief instellen. Alle nationale en internationale bestemmingen tot dat tarief kunnen dan worden gebeld. Zo kan een klant aangeven dat medewerkers mogen bellen naar bestemmingen tot 80 cent per minuut. Dit werkt met de profielen ‘normal’ en ‘low credit’ waarin de tarieven worden ingesteld. Default is het profiel ‘normal’, maar als bill shock preventie in werking treedt, wordt dit profiel automatisch omgezet naar het profiel ‘low credit’. De klant kan dan nog wel bellen maar met de beperkingen van dit profiel, bijvoorbeeld alleen naar bestemmingen goedkoper dan 40 cent per minuut.

Bill shock preventie is overigens geen oplossing maar een waarschuwing voor een hack of hackpoging. Het systeem registreert enkel dat iemand belt naar een dure bestemming en kan die oproep afwijzen.

Instellingen telefooncentrale

Overigens zijn niet alle dure nummers of bestemmingen ongewenst. Klanten moeten natuurlijk wel kunnen bellen naar bepaalde landen. Een leverancier in het Verre Oosten of een klant in Brazilië zijn valide oproepen. Die rechten voor individuele medewerkers, nummers, extensies of bestemmingen zijn door de klant zelf te bepalen en toe te kennen. De partner beheert deze instellingen in de telefooncentrale van de klant.

my.oneCentral partnerportal

Call barring en bill shock preventie op het SIP-platform zijn voor partners beschikbaar via de bestaande Reseller Control Portal (RCP). Dit is de technische portal voor partners die trunks van eindklanten beheren. De RCP-portal wordt op termijn geïntegreerd met de onlangs gelanceerde partnerportal my.oneCentral. Op termijn worden alle portals voor partners ondergebracht in my.oneCentral.