0881118111
oneCentral vereenvoudigt opzeggen contracten via partnerportal

oneCentral vereenvoudigt opzeggen contracten via partnerportal

oneCentral vereenvoudigt de manier waarop partners de opzeggingen van hun klanten uitvoeren. Partners kunnen opzeggingen nu uitvoeren in de my.oneCentral portal. Wij vinden het belangrijk dat onze partners de touwtjes in handen hebben en dit nieuwe proces geeft jou als partner meer inzicht, transparantie en controle over de opzegging.

Al enige tijd kunnen partners hun orders en porteringen voor klanten uitvoeren in de my.oneCentral portal. Voor het beëindigen van contracten is dat nu ook het geval. Er is de afgelopen weken hard gewerkt om deze functionaliteit vanuit de nieuwe portal mogelijk te maken. De huidige manier van opzeggen was tijdrovend en vergde veel handelingen voor de financiële administratie. Voor specifieke vragen of ingewikkelde opzeggingen kunnen klanten natuurlijk nog steeds mailen naar of bellen met de financiële administratie van oneCentral.

Nieuwe proces

De flow van opzeggingen is in stappen geknipt en als proces geïmplementeerd in de portal. Om een opzegging uit te voeren, dienen partners in de portal een zogenaamd ophefverzoek in. Dit kan door bij de diensten van een klant te kiezen voor terminatie. Er verschijnt dan een overzicht van alle actieve diensten van die klant. Daar selecteert een partner eenvoudig de dienst die moet worden beëindigd. Met inachtneming van de opzegtermijn wordt het contract beëindigd aan het einde van de looptijd of op een datum die de klant opgeeft. De klant krijgt hiervan een bevestiging per mail die hij moet accorderen.

Meer informatie over hoe het werkt, vind je in de onderstaande video.

Instructievideo opzeggingen

Doorlopende contract

Het kan voorkomen dat een klant om uiteenlopende redenen eerder van een bepaalde dienst af wil maar dat er nog een contract op zit. Dan kan die dienst in beginsel pas per de aangegeven datum worden opgeheven. De partner of klant doen in zo’n situatie een verzoek tot afkoop (early termination). In dat geval kiest de partner voor beëindiging en krijgt de financiële administratie daarvan een alert. De administratie zal de partner of klant mailen met een voorstel voor een afkoopsom. Als de klant daarmee akkoord is, dan wordt de opheffing ingepland.

Voordelen nieuwe proces

De nieuwe methodiek bespaart de financiële administratie van oneCentral niet alleen tijd en werk aan het tijdrovende administratieve proces, het geeft beide kanten ook veel meer duidelijkheid over de opzegging. Mogelijke kosten als gevolg van de opzegging worden nu direct automatisch berekend en zijn meteen inzichtelijk. Verder krijgen klanten, partners en oneCentral ieder direct zwart op wit een bevestiging van het akkoord op de opzegging. Zo hebben alle betrokken partijen meteen de bevestiging dat de opzegging plaatsvindt.

Makkelijker opzeggen

Voor partners is het wel belangrijk te weten dat ze nu een prominenter rol hebben bij het verwerken van opzeggingen. Met dit nieuwe proces wordt het makkelijker om diensten op te zeggen en is de communicatie over afscheid nemen helderder; er is minder ruimte voor verwarring over een opzegging.

Opzegging is een kans

Voor partners is die duidelijkheid ook een kans en relevant voor verkoop op de lange termijn. Als een klant op een goede manier en onder heldere voorwaarden kan vertrekken, is de kans groter dat hij in de toekomst aan je denkt of terugkomt als de diensten elders toch niet bevallen. Ook kan het zijn dat een klant wegens overmacht moet opzeggen, en dan zal hij oneCentral en de partner eerder aanbevelen naar de buitenwereld.

Vragen?

Met vragen over dit onderwerp kun je terecht bij het Service Team.