0881118111
oneCentral ondersteunt partners met slimme tapdienst van NBIP

oneCentral ondersteunt partners met slimme tapdienst van NBIP

Het Agentschap Telecom is momenteel actiever aan het inspecteren of telecomaanbieders compliant zijn aan de wetgeving Bevoegd Aftappen, ook wel Lawful Intercept (LI) genoemd. De Nationale Beheersorganisatie Internet Providers heeft een slimme tapdienst ontwikkeld die we ook aan partners aanbieden. Als partner is het overigens goed te weten dat we zaken in dit verband met onze certificering ISO 27001 Informatiebeveiliging hebben geregeld.

De Telecomwet (TW) en het Besluit Beveiliging Gegevens Telecommunicatie (BBGT) verplichten providers om technische voorzieningen te treffen zodat autoriteiten hun diensten kunnen aftappen. Justitie, maar ook de AIVD of MIVD, kunnen op basis van hun wettelijke taken providers namelijk verplichten tot het meeluisteren met telefoongesprekken of meelezen met sms-berichten of e-mails. Het BBGT beschrijft ook een aantal minimaal te nemen maatregelen om aftapinformatie te beveiligen tegen inzage door onbevoegden.

Maatregelen voor partners

Als partner kun je gerust zijn want oneCentral is gecertificeerd op basis van ISO 27001 Informatiebeveiliging en heeft deze maatregelen dus georganiseerd voor partners. We zijn bovendien aangesloten bij de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) dat ondersteunende diensten levert aan internetproviders, waaronder een slimme tapdienst. Die dienst maken we nu ook beschikbaar voor onze partners.

Technical manager Jan-Willem van der Meij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving over telecom en fungeert voor deze onderwerpen als contactpersoon voor partners van oneCentral. “Conform de Telecomwet moeten we voorzieningen treffen zodat bevoegde instanties op de juiste wijze de diensten van onze partners kunnen aftappen“, zegt Jan-Willem. “Zo’n tapbevel komt echter niet elke dag bij je voorbij. De oplossing van de NBIP biedt dus uitkomst voor ons en onze partners. Als wij te maken krijgen met een tapvordering, komt de NBIP met een mobiel tapsysteem en voert voor ons het aftappen volledig uit.”

Inspecties Agentschap Telecom

Met de actievere inspecties wil het Agentschap Telecom nu zorgen dat de gehele keten van Lawful Intercept compliant is aan het BBGT en kan daarbij ook boetes uitdelen. Het Agentschap Telecom gaat met name inspecteren op de naleving van de volgende punten:

  • Beveiligingsplan – beschrijving van de omgeving en plekken waar aftapinformatie zich bevindt en de getroffen maatregelen.
  • Medewerkers – specifieke Geheimhoudingsverklaringen, Verklaring Omtrent Goed gedrag (VOG), specifieke functieomschrijvingen ten aanzien van aftappen.
  • Toegangsbeveiliging – verplicht gebruik van persoonsgebonden accounts (geen groepsaccounts), logging, monitoring en opvolging van de uitkomsten hiervan, en algehele deugdelijke logische beveiliging.
  • Fysieke beveiliging.

Meer informatie

De NBIP organiseert op 22 september een online event, waarin uitleg wordt gegeven over de inspecties door het Agentschap Telecom. oneCentral is lid van NBIP en Jan-Willem zal, mede namens partners, hier ook aan deelnemen.

Partners van oneCentral kunnen met vragen over bevoegd aftappen terecht bij Jan-Willem van der Meij via ons Service Team.