0881118111
oneCentral lanceert OVOC van AudioCodes voor partners

oneCentral lanceert OVOC van AudioCodes voor partners

oneCentral start deze maand met de introductie van One Voice Operations Center (OVOC) van AudioCodes in het netwerk en op het voiceplatform. Met de OVOC-omgeving kunnen partners onder meer de geluidskwaliteit van Teams-gesprekken tot op de gebruiker analyseren zodat zij de kwaliteit en support aan klanten aanzienlijk verbeteren. Ook worden beheertaken eenvoudiger en kunnen partners proactief storingen in de verbindingen signaleren en verhelpen.

Het One Voice Operating Center, ook wel OVOC, is de beheerportal van AudioCodes waarmee aanbieders van telefoniediensten één of meerdere Session Border Controllers (SBC’s) van AudioCodes op afstand kunnen inrichten en beheren. oneCentral introduceert de OVOC komende weken in het netwerk zodat partners alle devices van AudioCodes centraal kunnen beheren vanuit hun portal, ongeacht waar de SBC’s actief zijn. Voor het uitvoeren van beheertaken of controles hoeven ze dan ze niet meer elke keer apart in te loggen op elk device.

One Voice Operations Center

In de praktijk hebben partners vanuit de OVOC meer inzicht in de prestaties van netwerkapparatuur en dus de kwaliteit van de dienstverlening. Partners kunnen die informatie delen met klanten en proactief ingrijpen bij mogelijk verlies van geluidskwaliteit. “Met deze stap geven we onze partners een betere dienstverlening zodat zij een hogere kwaliteit telefonie vanuit Teams kunnen aanbieden aan hun klanten”, zegt eigenaar Marius Savelbergh van oneCentral. “We zien dat veel partners steeds omvangrijkere projecten migreren en grotere bedrijven verwachten dezelfde hoogwaardige dienstverlening. Ze hebben ook meer aansluitingen en dan is het voor partners belangrijk dat ze die eenvoudig kunnen beheren. Vanuit de OVOC kunnen ze bij constateringen van klanten bovendien sneller analyseren waar mogelijke oorzaken zitten en die herstellen. Klanten willen die verbeterde dienstverlening en zijn bereid te betalen voor die kwaliteit en support.”

Keuze voor AudioCodes

SBC’s van AudioCodes vormen de brug tussen de Microsoft-omgeving, waar steeds meer klanten mee werken, en het netwerk van oneCentral. Alle SBC’s worden gekoppeld aan het OVOC. Samen met AudioCodes start het technische team van oneCentral begin februari met de implementatie. De keuze voor het OVOC van AudioCodes is volgens Savelbergh een logische. “De oplossingen van AudioCodes zijn gecertificeerd voor Direct Routing van Microsoft. Kortom, Microsoft communiceert via AudioCodes met ons voiceplatform. Dan vertrouwen we liever op een leverancier met wie we al werken, in plaats van een voor ons onbekende aanbieder of ongecertificeerde interface.”

Survivable Branch Appliance

oneCentral biedt partners ook de Survivable Branch Appliance. Deze SBA neemt de telefoniefunctionaliteit (PSTN) over in Teams in gevallen dat de klant tijdelijk niet kan verbinden met de Microsoft dienst. Zo blijven bedrijven en/of hun vestigingen nog steeds operationeel en bereikbaar via het telefonienetwerk. Dit is belangrijk als bedrijven Teams echt gaan inzetten als alternatief op hun telefonie-oplossing.

Geluidskwaliteit Teams-gesprekken

Savelbergh verwacht de dienstverlening voor de zomer aan alle partners te kunnen aanbieden. “Met deze stap anticiperen we op toekomstige marktontwikkelingen”, zegt hij. “Teams gaat komende jaren een grote vlucht nemen en daar willen we onze partners in begeleiden. Ze kunnen de geluidskwaliteit van telefonie en Teams-gesprekken tot op gebruikersniveau monitoren en beheren. Zelfs tot aan de headset. OVOC biedt daarvoor toegang tot rapportages in grafische weergaves en grafieken. Zo is het veel eenvoudiger om problemen op locaties van klanten te signaleren en herstellen. Dit betekent ook dat je als IT-dienstverlener problemen kunt laten oplossen door een bredere groep medewerkers. Zo houd je je duurdere, meer ervaren engineers beschikbaar voor complexe taken en problemen. Met de schaarste op de arbeidsmarkt kan dat een belangrijke overweging zijn. En als partner heb je meer controle over de kwaliteit van je eigen dienstverlening.”