0881118111
my.oneCentral partnerportal klaar voor nieuwe Telecomwet

my.oneCentral partnerportal klaar voor nieuwe Telecomwet

De regels voor het porteren van nummers tussen operators worden komend jaar ook echt omgezet in wetgeving. Voor partners die het platform en netwerk van oneCentral gebruiken, is de partnerportal my.oneCentral aangepast. Zo kunnen zij eenvoudiger voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Maar wat verandert er voor resellers? De achtergrondinformatie van de veranderingen op een rijtje.

De regels voor het porteren van klanten tussen operators zijn nu gebaseerd op zelfregulering in de telecomsector. Maar na de ingrijpende wijzigingen van de Telecomwet afgelopen zomer heeft de regelgeving rond het porteringsproces van nummers echter een wettelijke basis. Alle Nederlandse telecomdienstverleners moeten het porteerproces, inclusief de nieuwe procesvarianten, afspraken en informatievoorziening, vanaf 1 februari 2022 hebben geïmplementeerd. Het is belangrijk dat resellers hiervan op de hoogte zijn zodat ze zich kunnen voorbereiden.

my.oneCentral

In de my.oneCentral portal zijn aanpassingen gedaan zodat partners met één vinkje kunnen aangeven dat een klant akkoord is met de portering. Het is wel zaak dat de partner in het geval van twijfel (bij de uitporterende partij) direct de volmacht of andere juiste documentatie kan overleggen als bewijs.

Wettelijke basis porteerproces

Regels vanuit de Vereniging COIN zijn in het algemeen leidend bij afspraken tussen operators. Alle Nederlandse operators zijn aangesloten bij COIN, dat onder andere alle nummers in Nederland beheert. De basisprincipes die nu gelden voor de COIN-dienst Nummerportabiliteit krijgen komend jaar dus een wettelijke basis.

De basisregel is dat de ontvangende dienstaanbieder het proces van de overstap en nummeroverdracht leidt. De overdragende dienstaanbieder blijft zijn diensten leveren onder dezelfde voorwaarden totdat de diensten van de nummerontvangende dienstaanbieder zijn geactiveerd.

Meer rechten abonnees

De belangrijkste wijziging is dat abonnees vanaf volgend jaar recht hebben op nummerbehoud. Dus ook zonder of vóór een beëindiging van de overeenkomst. De situaties vóór, na of zonder beëindiging van de overeenkomst gelden nu al, maar zijn zelfregulering op basis van coulance. Binnen COIN is afgesproken dat dienstaanbieders altijd te goeder trouw moeten samenwerken bij het porteren van nummers en geen vertraging of misbruik van het porteerproces veroorzaken. Voorafgaande aan en tijdens het overdragen van het nummer, verstrekken ze abonnees bovendien steeds ‘toereikende informatie’ over het overdrachtsproces.

Toestemming abonnee

Alleen met uitdrukkelijke toestemming, een volmacht, van de abonnee mag de overnemende dienstaanbieder een nummer porteren en/of het contract opzeggen of het contract voortijdig opzeggen. Die regel is in lijn met bestaande COIN-afspraken. Als blijkt dat een nummer tegen de wil van de abonnee is geporteerd, kan de latende dienstaanbieder het nummer op verzoek van de abonnee terugporteren. De ontvangende dienstaanbieder is verplicht hieraan mee te werken.

Implementatie per 1 februari 2022

De procesafspraken en aanpassingen in het berichtenverkeer zijn uitgewerkt met de leden van COIN en gaan op 1 februari 2022 in. Deze datum is de binnen COIN gekozen implementatiedatum en sluit aan op de verwachte ingangsdatum van de wetswijziging.

Het centrale COIN-porteerplatform en de COIN-porteerportal zijn al voorbereid op de implementatie van het nieuwe porteerproces. Tot en met 1 juli 2022 ondersteunt het COIN-porteerplatform nog zowel de huidige versies als de nieuwe versie van het berichtenverkeer (REST API v3). Zo is de vertaling tussen de versies van het berichtenverkeer mogelijk. Daarna stopt de ondersteuning van de oudere interfaces. Operators kunnen tot die tijd zelf bepalen wanneer zij de nieuwe versie hiervan gaan gebruiken.