0881118111
COIN scherpt regels overstappen en nummerportering flink aan

COIN scherpt regels overstappen en nummerportering flink aan

De Vereniging COIN heeft de regelgeving voor het porteren van contracten per 1 oktober veranderd voor aanbieders van telecomdiensten. Deze nieuwe regels zijn dwingend en hebben impact op operators, resellers en IT-dienstverleners die ook telefonie aanbieden. Tegen die achtergrond maken we voor resellers en partners een analyse van de veranderde regels en de impact ervan op hun telefoniediensten.

Helaas kent de telecomsector nog steeds aanbieders die het niet zo nauw nemen met de regels wanneer consumenten of bedrijven willen overstappen van operator. Het gebeurde en gebeurt nogal eens dat aanbieders klanten een contract aanpraatten zonder te vermelden dat die klant ook daadwerkelijk naar hen zou worden geporteerd. Zo binden ze klanten langdurig aan zich zonder dat de klanten zich hier bewust van zijn. Daarom heeft de Vereniging COIN, namens de sector, een set nieuwe regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat telefonie-aanbieders ook echt de rechten van klanten naleven.

Nieuwe regels nummerportering

De nieuwe regelgeving van COIN betekent dat operators per 1 oktober bij een portering (overstap) moeten beschikken over een expliciete wilsverklaring van de eindklant. Dat kunnen consumenten of bedrijven zijn. Partners en resellers moeten die wilsuiting ook daadwerkelijk overhandigen op het moment dat ze een porteringsaanvraag indienen. Bij twijfel over een overstapverzoek of portering moet de ‘inporterende’ partij (waar de klant heen gaat) een machtiging van zijn nieuwe klant kunnen overleggen. Er is dus bewijsplicht dat een klant wil overstappen en dat hij om die overstap heeft gevraagd.

De regelgeving van COIN is dwingend. Als een operator, reseller of andere telefonie-aanbieder zich er niet aan houdt, kan deze op een zogenaamde ‘issue-lijst’ worden gezet.

Rol COIN in de telecomsector

De Vereniging COIN is een samenwerkingsverband van de aanbieders van telecomdiensten en -netwerken in Nederland en zorgt voor goede samenwerking tussen alle operators. De vereniging biedt een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van gezamenlijke bedrijfsprocessen zodat leden kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en in toenemende mate aan zelfregulering. COIN ondersteunt daarmee de end-to-end interoperabiliteit van telecomdiensten en draagt bij aan marktwerking. Een belangrijk voordeel van de samenwerking is dat consumenten en bedrijven hierdoor klantvriendelijk en efficiënt kunnen overstappen van aanbieder.

Signaal aan partners

System specialist Theo Belder vertegenwoordigt oneCentral bij het Change and Control Board van COIN. oneCentral levert al 15 jaar communicatiediensten vanuit het eigen platform direct en via partners aan zakelijke eindgebruikers en heeft dus veel te maken met overstappers. Belder ziet de nieuwe regelgeving als een belangrijke tool om klanten beter te beschermen. “Vanuit COIN willen we als sector voorkomen dat overstappen of porteren plaatsvindt zonder de uitdrukkelijke toestemming van abonnees. Ook waarborgen we nu meer vertrouwen richting de markt over de eerlijkheid van een soepel overstapproces”, zegt Belder. “Dat heeft inderdaad ook met imago te maken. Het signaal dat we aan partners willen geven, is dat ook zij zich ervan bewust worden dat ze hierin ook een verantwoordelijkheid hebben.”

Verandering voor partners

oneCentral staat volgens Belder positief ten opzichte van de veranderingen. Hij geeft tegelijkertijd aan dat deze kwestie wel degelijk relevant is voor partners die de regels wel altijd al hebben nageleefd. Ze hebben immers te maken met andere partijen voor wie dat niet of minder het geval is. “We wijzen onze partners er met klem op dat ze moeten beschikken over de volmacht van de eindklant”, zegt Belder. “In het (online) aanvraag proces van een portering stellen we partners sinds kort daarom een extra vraag over dit onderwerp. Tevens hebben we een template ontwikkeld voor hoe de volmacht eruit zou moeten zien. Bij uitporteringsverzoeken checkten we altijd bij de klant of dat verzoek gewenst is. Daar zijn we nu scherper op. Het is jammer als een klant weg wil, maar het hoort ook een beetje bij het spel.”

Informatie: www.coin.nl