premise

innovatie
stabiliteit
financieel

stabil

Cloud hosted Innovatie

De ontwikkelingen binnen de communicatiebranche volgen elkaar in rap tempo op. Waar telefoniesystemen eerder een bijna afgeschermde omgeving vormden, met hooguit een koppeling naar een extern pakket om contacten op te zoeken of een gesprek op te starten, bieden de meeste leveranciers inmiddels vergaande integratie met andere systemen, alles cloud hosted. Video conferencing, WebRTC, vast-mobiel, click-to-dial, zo maar een paar ontwikkelingen die niet langer aan grote bedrijven of dure systemen voorbehouden zijn.

stabil

eXtensies Mobiel

Om mobiele toestellen volledig transparant aan de PBX te koppelen, heeft oneCentral Air MX ontwikkeld. Als een van de eerste netwerken wereldwijd gecertificeerd voor Unify, maar ook compatibel met andere oplossingen, transformeert Air MX een mobiel toestel tot een vaste extentie op de PBX. Uitbellen met het vaste nummer, zakelijke voicemail, bezet status bij collega’s, intern doorschakelen zijn functionaliteiten die vanuit de simkaart mobiel geboden worden.

stabil

Gespreksopname

Het opnemen van gesprekken kan veel voordelen bieden. De toepassingen lopen uiteen, van controle over de kwaliteit van de gespreksafwikkeling tot de training van medewerkers. Ook bij menig zakelijk dispuut hebben opnames hun waarde dubbel en dwars bewezen.
De markt kent verschillende opnameproducten en menig telefooncentrale/PBX biedt opnames standaard of tegen een meerprijs aan. Bij eenvoudig gebruik zijn opnamesystemen lang niet altijd even efficiënt. oneCentral pakt het slimmer aan en biedt deze optie gewoon vanuit het cloud hosted netwerk aan. Daardoor is de dienst eenvoudig per nummer te activeren. We bieden zelfs de optie om ook de mobiele nummers vanuit ons netwerk in de dienst op te nemen. In verschillende sectoren is het noodzakelijk bepaalde gesprekken op te nemen. Bij oneCentral kun je deze functionaliteit implementeren in de centrale/PBX. Dit kan naar wens worden geconfigureerd; alle gesprekken worden opgenomen of op verzoek per gesprek of zelfs per segment van een gesprek.

stabil

Misbruikpreventie

Misbruik door derden is al jaren een probleem en nu veel systemen cloud hosted aan internet worden geschakeld, neemt het risico alleen maar toe. Misbruikpreventie is dus onmisbaar. oneCentral heeft diverse maatregelen in het netwerk om de PBX af te schermen. Soms vindt misbruik echter per ongeluk of van binnenuit plaats. oneCentral biedt daarom misbruikpreventie aan waarbij schade beperkt blijft tot het maximaal ingestelde bedrag. Deze vorm van misbruikpreventie voorkomt hoge kosten. De klant wordt automatisch tijdig geïnformeerd dat er een bepaalde grens is bereikt om ongewenste onderbreking te voorkomen.

stabil

Wachtrijen

Het belang van zakelijke bereikbaarheid behoeft geen verdere uitleg. Voor optimale zakelijke bereikbaarheid wordt op voorhand een inschatting gemaakt en voldoende capaciteit ingericht. Soms lopen de zaken echter anders en blijkt deze capaciteit ontoereikend, bijvoorbeeld bij een geslaagde advertentie, bij een promotionele actie of bij tijdelijk onvoldoende personeel om gesprekken aan te nemen. In dat soort situaties kan een wachtrij de oplossing zijn. De beller komt in een wachtrij te staan en hoort dan ook geen in-gesprektoon. Dat is mooi, want een klant die een in-gesprektoon hoort, gaat doorgaans meteen op zoek naar een ander. Aangezien we wachtrijen vanuit het cloud hosted netwerk aanbieden, worden er geen kostbare bandbreedte en investeringen verspild. Bovendien kunnen we ze meteen op elk nummer toepassen (ook mobiel) en direct activeren.