Partners die samenwerken zijn onvervangbaar

By | Geen categorie | No Comments

Het moderne (flexibele) kantoor brengt het ICT-kanaal in een lastig parket. De werkplek is namelijk telecom én IT terwijl veel traditionele resellers verstand hebben van één van die domeinen. Dus vindt Nico Dammers van oneCentral dat resellers moeten samenwerken. “Dit najaar gaan we die samenwerking faciliteren in een nieuw ecosysteem voor onze partners.”

Telecom or IT? That’s the question. Is een werkplek telecom, omdat bedrijven hun werknemers laten bellen met vaste aansluitingen en waar nodig een koppeling maken met mobiel? Of is het IT, omdat er een pc of laptop op de werkplekken staat en medewerkers werken met Windows en andere (kantoor) applicaties? “De digitale werkplek is beide en dat maakt het lastig voor telecom en ICT-resellers”, denkt algemeen directeur Nico Dammers van oneCentral. ChannelConnect sprak de oudgediende in de telecomsector en ziet absoluut de trend dat veel leveranciers, operators en ICT-resellers hun klanten steeds meer willen helpen met de inrichting en het beheer van werkplekken.

Voor Dammers komt deze trend overigens erg gelegen want oneCentral is volgens hem ideaal gepositioneerd om partners uit beide ‘kampen’ te helpen. “Veel van onze bestaande partners zijn traditionele telecomresellers en die begeleiden we nu met IT-diensten rond de digitale werk- plekken. En nieuwe partners die zich bij ons aansluiten, komen veelal uit de IT-hoek. Hen helpen we met onze diensten en expertise op het gebied van telecom”, zegt Dammers. “Feitelijk staat ons platform tussen die twee werelden in, wat ideaal is voor partners.”

Geen superoplossing

www.marcomekenkamp.nl

OneCentral heeft een communicatieplatform gebouwd waarmee resellers zakelijke telefonie- en cloud-UC-diensten kunnen wederverkopen. Het Haarlemse bedrijf biedt onder andere oplossingen van Avaya, Unify, Cisco en tegenwoordig ook Microsoft en Mitel. Partners kunnen ook kunnen zelf diensten ontwikkelen, aan de infrastructuur van oneCentral toevoegen en via het platform verkopen. Alle processen worden zo veel mogelijk geautomatiseerd. “Maar we bieden inmiddels meer dan alleen het platform want we geven partners ook technische ondersteuning en advisering. IT-partners profiteren van onze telecomexpertise en omgekeerd helpen we telecompartners met de stap naar IT”, legt Dammers uit. “De trend naar werkplekbeheer is duidelijk maar lang niet zo eenvoudig als gedacht. Als partner ga je immers in de businessprocessen van klanten zitten en die kunnen complex zijn. Er is daarom niet één ‘superoplossing’ voor alle klanten.”

Kiezen

Dammers adviseert zijn partners dus ervoor te kiezen om losse communicatiediensten voor klanten aan elkaar te verbinden. “Maar dat moet je wel kunnen”, zegt hij. “Van oudsher losse diensten zoals call recording, transcriptie, IVR-systemen, call routing en trunking integreren, kan lastig zijn doordat individuele wensen, processen en locaties van bedrijven steeds weer net even anders zijn. Omdat veel bedrijven afscheid hebben genomen van technische mensen, verwachten ze van een leverancier dat die hen helpt met alles van telefonie, datanetwerken, workflows en beveiliging tot big data en hosting. Daar komt de werkplek nu dus bij.”

De impact van Microsoft op de communicatieprocessen van bedrijven maakt die situatie nog lastiger, denkt Dammers. En dus wil hij zijn partners ook in dit domein ontzorgen. De oneCentral Direct Routing voor Teams-dienst is gecertificeerd door Microsoft en kan dus directe koppelingen maken van traditionele en IP-telefonie naar clouddiensten zoals Microsoft Skype for Business en Teams. Partners van oneCentral kunnen dit on premise of in de cloud aanbieden. “We werken met partijen als Audiocodes en Ask Roger! en leveren de koppeling van telefonie met Microsoft Teams via ons platform en SIP-trunks inclusief nummerblokken en andere diensten. Er zijn maar weinig partijen die dat kunnen want die integratie is te ingewikkeld voor de meeste aanbieders van generieke oplossingen.”

Ecosysteem voor partners

OneCentral werkt exclusief via het kanaal en ontwikkelt diensten vrijwel altijd samen met leveranciers en operators. In het licht van de trend naar geïntegreerde diensten heeft Dammers de ambitie om partners meer met elkaar in contact te brengen zodat ze profiteren van elkaars expertise. Het bedrijf werkt daarom aan, wat Dammers noemt, ‘een soort ecosysteem’ waarover hij later dit jaar meer zal vertellen. “Als partners een goede service aan klanten willen leveren, moeten ze in de huidige tijdsgeest verder kijken dan het verkopen van enkel telefonie of alleen IT-diensten zoals Microsoft-oplossingen. Veel bedrijven zijn die domeinen nu aan het samenvoegen”, zegt Dammers resoluut. “Juist die geïntegreerde diensten zoals werkplekbeheer zullen het kaf van het koren in het kanaal scheiden. De tijd dat resellers ‘het wel even oplossen’ voor hun klanten is voorbij. Je moet nu echt verstand hebben van beide werelden om UC, werkplekbeheer, kantoorautomatisering en dergelijke goed te implementeren.”

Samenwerken

ICT-resellers moeten volgens Dammers dus een strategie kiezen die inspeelt op de behoeften van bedrijven en organisaties die hun communicatie en processen naar een hoger plan willen tillen. “Telecom en IT zijn daarin cruciaal. En dus moeten resellers goed nadenken of zij de verantwoordelijkheid willen en durven nemen om dit voor hun klanten te organiseren. Als ze die kant op gaan, zullen ze namelijk ook moeten meedenken in businessprocessen van hun klanten. Ze moeten die stap niet nemen omdat andere aanbieders dat ook doen maar omdat ze het kunnen”, zegt Dammers. “Als je als reseller onvoldoende ervaring hebt met het integreren van telecom en IT en dit eigenlijk niet op een goede manier kunt waarmaken, maak je jezelf kwetsbaar. Die partners wijzen we erop dat ze het niet alleen hoeven te doen. Wij kennen genoeg partners die een bepaalde expertise missen en graag willen samenwerken. Samen kun je iets bieden waarmee je onvervangbaar wordt voor klanten. Daar zit een groot voordeel.”

ChannelConnect 4 – 2019
Tekst: René Frederick en Hans Steeman
Fotografie: Marco Mekenkamp

Toevoeging Mitel verbreedt platformonafhankelijke strategie oneCentral

By | Geen categorie | No Comments

Cloudcommunicatiespecialist oneCentral verbreedt in sneltempo het aantal communicatie-oplossingen dat door zijn platform ondersteund wordt. Zo helpt het bedrijf resellers bij het aanbieden van cloudgebaseerde zakelijke communicatie van de leverancier(s) van hun voorkeur. Nieuwste loot aan de tak is Mitel, waarvoor oneCentral onlangs alle certificeringen heeft binnengehaald.

Door het voeren van een platform- of eigenlijk leverancier-onafhankelijke strategie, wil oneCentral als zakelijke operator een zo breed mogelijk pallet van kanaalpartners bedienen. Waar andere operators de focus leggen op één of enkele merken, ziet oneCentral juist een belangrijke niche in het faciliteren van één platform – op locatie of in de cloud – met communicatiediensten dat interoperabel is met een variëteit aan oplossingen.
Gezien het belang van Mitel op de zakelijke communicatiemarkt is het niet onlogisch dat oneCentral gebruik heeft gemaakt van de veranderde strategie van deze leverancier, stelt directeur Nico Dammers. “Wij hebben al onder meer Avaya, Unify, Skype en Microsoft Teams, Cisco. Daar past Mitel perfect bij. Swyx en Innovaphone worden binnenkort ook aan ons platform toegevoegd. Daarmee hebben we alles in ons portfolio zitten dat niet Broadsoft is.”

Concrete vraag naar Mitel

Mitel heeft volgens Dammers een duidelijk onderscheidende propositie in de markt en wordt als belangrijke speler door vrij veel kanaalpartners aangeboden. Er was dan ook concreet vraag naar vanuit het bestaande partnerkanaal om deze partij te ondersteunen. Daarnaast gaat oneCentral de komende tijd actieve nieuwe partners werven met de verbreding van zijn aanbod.

Waarom nu pas de certificering voor Mitel binnenhalen? Dammers hierover: ”Mitel had voorheen een wat beperkte distributiestrategie richting het kanaal. Daarin is verandering gekomen. Men is wat opener geworden en ook steeds beter toepasbaar op de klanten van onze partners.”

Bovendien zal er de komende jaren verdere consolidatie plaatsvinden en Dammers verwacht dat Mitel hier een belangrijke rol gaat spelen. Zo nam Mitel (zelf in 2019 gekocht door investeringsmaatschappij Searchlight Capital Partners) in 2015 branchegenoot Aastra over en in 2017 ShoreTel. Momenteel zou Mitel in de race zijn voor een overname van Avaya.

Portfolio toegesneden op partnerkeuze

Met Mitel erbij is oneCentral dus een flinke stap verder in het bedienen van partners met een platformonafhankelijke strategie. Daarbij snijdt de aanbieder in tegenstelling tot wat de meeste operators doen, het portfolio toe op de keuze die de partner al gemaakt heeft. Dus de partner heeft al gekozen voor een bepaalde leverancier, heeft daarin kennis opgebouwd en certificeringen binnengehaald, het eigen portfolio eromheen gebouwd, aldus Dammers.

“Wij zorgen er dan voor dat de telefonie- diensten, de SIP-trunks, speciale routeringen, vast-mobiel koppelingen voor dat specifieke platform werken. Wij nemen dat vervolgens op in ons private cloud hosted-platform. Zo kunnen wij volledig gecertificeerd, volgens de specificaties van de leverancier, een gevirtualiseerde PBX aanbieden. Op dit virtualiseringsplatform kunnen wij nu ook Mitel-diensten volledig gevir- tualiseerd laten draaien.”

Het grootste deel van de operators biedt volgens Dammers juist één bepaalde smaak aan, die vervolgens ‘versneden’ wordt en multitennant aangeboden aan eindgebruikers, al dan niet via een partnerkanaal. “Wij bedienen echt het kanaal, werken samen met de platformspecialisten en zorgen ervoor dat het platform van hun leverancier draait zoals het hoort, met volledige ondersteuning vanuit ons.”

Bedienen van nichemarkt

Dammers spreekt over een nichemarkt die met oneCentral bediend wordt. Heel veel spelers richten zich namelijk op een generieke dienst of ze kiezen voor een bepaald platform van één leverancier. Er zijn niet veel spelers die meerdere merken en platforms aanbieden en ondersteunen.

“Bovendien zitten we verder niet in de waardeketen van zo’n platform. Vaak zie je dat een partij die resellers een platform aanbiedt, ook nog hardware zoals toestellen levert, bijvoorbeeld via een webshop. Wij zien dat als de business van onze partner. Die is volledig vrij in wat hij verder aanbiedt. Resellers die met ons samenwerken, vinden dat prettig. Wij ontzorgen hen met het platform van hun leverancier, zodat zij zich op andere gebieden verder kunnen onderscheiden.”

OneCentral gaat de komende tijd het Mitel-partnerkanaal uitnodigen om met hen in gesprek te gaan, om te kijken of zij samen een meerwaarde aan diensten kunnen bieden aan eindgebruikers die past bij hun businessmodel. “Er zijn ook resellers bij die gewoon een standaardpakket willen aanbieden, niets spannends. Maar er zijn er genoeg die graag meer willen doen met hun Mitel-platform maar daar zelf niet de capaciteit voor in huis hebben.”

Overigens mikt oneCental daarbij nadrukkelijk op kwaliteit en niet op kwantiteit, zo stelt Dammers. “We zijn blij als we straks kunnen beginnen met twee tot drie goede Mitel-partners die goed passen bij onze bedrijfsvoering.”

Onderscheiden met diensten, functies

Dat geldt overigens voor elk platform, benadrukt Dammers. “Het is niet alsof het ene leveranciersplatform beter of slechter is. Wij maken daar geen keuze in, dat doen onze partners. Bijvoorbeeld omdat een platform meer te bieden heeft in de verticals waarin zij actief zijn. Zo is Mitel erg actief in sectoren zoals healthcare, overheid, onderwijs. Wij proberen hen ongeacht het platform zo goed mogelijk te ondersteunen met extra diensten en functionaliteiten waarmee zij zich naar hun klanten kunnen onderscheiden.”

Dammers onderstreept dat oneCentral ook proactief kijkt naar waar er behoeften van kanaalpartners (kunnen) zijn, bijvoorbeeld in verticals zoals financiële dienstverlening, om daar het eigen virtualisatieplatform beter op af te stemmen. Denk aan certified gespreksopnames in het bankwezen. Elke bedrijfstak heeft wel weer specifieke wensen. We gaan graag met partners in gesprek – nu ook bij Mitel – om te kijken of we daar samen invulling aan kunnen geven.”

Hetzelfde geldt voor koppelingen met andere systemen – te vaak nog een behoorlijk pijnpunt. Denk aan koppelingen met telefonieplatforms en diensten zoals Microsoft Teams, Skype for business, stelt Dammers. “Ook dat is iets waar wij partners in kunnen helpen.”

TBM juli 2019
Tekst: Martijn Kregting
Beeld: Karen Steenwinkel

Extra aandacht voor datakwaliteit

By | Geen categorie | No Comments

“We hebben een goed jaar achter de rug”, zegt Nico Dammers, general manager van oneCentral. En de plannen voor 2019 zijn al gesmeed. Het bedrijf gaat vol inzetten op innovatieve technieken als intelligente call reporting en call recording en transcription. En het wil meer partners uit het ICT-kanaal aan zich binden.

De telefoniemarkt is volop in beweging. Overnames zijn aan de orde van de dag. Veelal, zo meent Nico Dammers, leidt dit tot gewoon meer van hetzelfde. Hij kijkt er dan ook met belangstelling naar, maar het raakt zijn bedrijf nauwelijks. “Wij zitten in een niche; wij kunnen ons onderscheiden”, verklaart hij. De kern van oneCentral is het communicatieplatform Callocate. Dit is de basis van alle diensten die de onderneming aanbiedt. “Wij bemoeien ons niet met hoe onze diensten raken aan het platform dat een klant al in gebruik heeft. Onze partners hebben die kennis. Zij zorgen voor de integratie.”

Ronald Lewis en Nico Dammers

 

Een ander onderscheid op de markt licht Ronald Lewis toe. Hij is sinds kort de sales manager bij oneCentral. “Onze processen hebben wij goed op orde. Wij staan altijd klaar voor onze partners en eindklanten, we denken met ze mee. Onze partner-intimacy is uitstekend. Daar zijn we heel blij mee en daar werken we ook continu aan.” Dammers voegt toe: “Wij pakken ook niet elk project zomaar op; we moeten er zeker van zijn dat wij waarde kunnen toevoegen.” Ze geven aan dat zij hun netwerk, dat wereldwijd beschikbaar is, zó goed monitoren dat zij al weten dat er een probleem is voordat een klant met een storing opbelt. “En meestal hebben we het dan ook al opgelost. Dit geeft onze partners een goed middel om zich in de kaart te spelen bij klanten.”

Geen licenties
oneCentral is puur facilitair en onderhoudt geen contact met eindgebruikers over de mogelijke aankoop van communicatieproducten van bijvoorbeeld Cisco. “Wij verkopen geen licenties.” Het maakt de onderneming ook niet uit met welke VoIP-producten een organisatie werkt, of met welke aanbieder van mobiele telefonie. Het platform Callocate is gebaseerd op open standaarden en is dus overal inzetbaar.

‘Wij doen veelal zaken met bedrijven die onafhankelijk willen blijven’
Het hoofdkantoor staat in Haarlem, de ontwikkelaars werken op een kantoor in Bulgarije en het bedrijf is actief in Nederland, Duitsland en België (sinds vorig jaar). In Bulgarije komen er dit kwartaal nog drie softwareontwikkelaars bij. Overigens hebben ze klanten door heel Europa. Bijvoorbeeld doordat een Nederlands bedrijf nevenvestigingen heeft in andere Europese landen. Heel veel werk hebben partners trouwens niet aan het ‘bijschakelen’ van kantoren in het buitenland. “Onze installatie daar is niet meer dan een config”, stelt Dammers.

ICT
De wortels van oneCentral liggen in de telecommarkt. Maar VoIP en virtualisatie sturen de telecommunicatie steeds meer in de richting van ICT. Voorheen twee gescheiden werelden, maar inmiddels groeien ze naar elkaar toe. Zij zijn ervan overtuigd dat het uiteindelijk allemaal ICT wordt, met een randje telecom. Dit heeft gevolgen voor het partnerlandschap van de onderneming. Het is de taak van Lewis – die hiervoor een kleine acht jaar heeft gewerkt bij Swyx – om systemintegrators uit de IT-wereld te interesseren voor een partnerschap met oneCentral. “Je ziet in het partnerlandschap dat sommige partijen bewust op de ‘telecomkant’ blijven hangen, anderen zien weer helemaal niets in grof gezegd de PBX-kant. Maar de meeste partners zien ook wel dat de twee werelden verstrengeld raken en dat IT de overhand gaat krijgen. Wij doen veelal zaken met bedrijven die onafhankelijk willen blijven. Die niet voor bijvoorbeeld KPN of Vodafone in de weer zijn, omdat die telecomaanbieders uiteindelijk ook op hun klanten azen. Daar hoeven ze bij ons niet bang voor de zijn. Wij laten het werk geheel aan onze partners over. En wij trekken altijd samen op. Ons doel is om dit jaar het aantal IT-partners te verdubbelen”, licht Lewis toe.

Hij brengt naar voren dat oneCentral geen vendor lock-in oplevert; het platform is immers open. “Er zijn geen barrières om met ons in zee te gaan; eigenlijk alleen maar voordelen”, glimlacht Lewis. White labelling is gewoongoed bij de onderneming. “Wij factureren, de partner heeft de band met de klant”, stelt Dammers bondig.

ISO 27001
Dammers zei eerder dat oneCentral een goed jaar achter de rug heeft. Maar wat betekent dat? Dammers is kort: “Meer klanten, meer omzet.” Hij geeft aan dat vorig jaar is gebruikt om nog eens goed naar het eigen bedrijf te kijken, naar de eigen profilering: wat hebben ze klanten en partners te bieden? Dit alles is aangescherpt. “Bovendien hebben we geïnvesteerd in ons eigen glasvezelnet. We hebben onze datacenters vereenvoudigd. Onze infrastructuur is state of the art nu”, vertelt de managing director. Daarbij komt dat vorig jaar het proces is ingezet om ISO27001-gecertificeerd te raken. Dit is de wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Met AVG in het achterhoofd is het niet meer dan logisch om klanten te laten zien dat de informatie in goede handen is. “Wij zijn een serieuze partij”, benadrukt Dammers.

Eén geheel
De afgelopen jaren zijn partners drukdoende geweest hun klanten naar de cloud te begeleiden. Dit jaar gaat oneCentral verduidelijken welke voordelen de cloud biedt als het om communicatie gaat. Belangrijk is dat geen data verloren gaan. Vandaar de nadruk op versteviging van fail-over-technieken in de datacenters van het Haarlemse bedrijf. “We geven dit jaar ook extra aandacht aan mobiele data. We koppelen ze binnen ons platform, zodat ze achter één en dezelfde firewall zitten. Dat biedt overzicht. Wij maken van de eilandjes, de mobiele telefoons, één geheel. Een voorwaarde voor goed beheer.

Channel Connect Telecom & VoIP Dossier 2019

Tekst: Teus Molenaar
Beeld: Jan-Willem van der Meij

 

oneCentral verzorgt ook in 2019 de internationale voicekoppelingen voor de Wings for Life World Run

By | Geen categorie | No Comments

oneCentral verzorgt ook in 2019 de internationale voicekoppelingen voor Wings For Life World Run

Com1 gaat op zondag 5 mei in opdracht van Red Bull Media House zorgen voor de wereldwijde communicatiesystemen van de Wings for Life – World Run 2019. Ook dit jaar heeft het Nijmeegse bedrijf Com1 weer de IT-infrastructuur van één van ‘s wereld grootste live TV-producties gebouwd. SIP-partner oneCentral uit Haarlem levert voor deze gelegenheid de internationale telefoonnummers en verzorgt de routering zodat alle organiserende partijen optimaal kunnen communiceren.

Wings for Life 2019

Wings for Life – World Run 2019

Wings for Life – World Run 2019 is een succesvol jaarlijks event dat wereldwijd op hetzelfde moment plaatsvindt. De opbrengst van Wings for Life gaat naar dwarslaesie-onderzoek. De opzet van de World Run is dat deelnemers zo ver mogelijk hardlopen waarna hun afgelegde afstand wordt omgezet in een sponsorbijdrage aan dit goede doel. De voorgaande jaren heeft Wings for Life in totaal ruim 10 miljoen euro opgehaald voor dwarslaesie-onderzoek.

Centrale regie
In navolging van de succesvolle voorgaande jaren werkt Com1 samen met SIP-partner en provider van innovatieve communicatieoplossingen oneCentral uit Haarlem voor het leveren van de internationale telefoonnummers. Verder wordt de dienstverlening ingevuld met oplossingen van Extreme Networks, Sophos, 3CX en Ruckus. In Oostenrijk is een team van Com1 dat op locatie een tijdelijk volledig functioneel Operations Center opbouwt. Op de achtergrond zorgt het eigen Netwerk Operating Center (NOC) van Com1 in Nijmegen 24 x 7 voor monitoring en beheer. Het is voorzien van een complete UC- en ICT-infrastructuur zodat honderden medewerkers in alle racelanden naadloos zijn verbonden. Om de miljoenen kijkers zorgeloos de wedstrijd live te kunnen laten volgen is er op locatie ook een eigen TV-studio.

Alle kennis die Com1 heeft op het gebied van netwerken, zowel bedraad als draadloos, broadcasten, VoIP en security wordt voor Wings For Life ingezet. Dit leverde in 2018 zelfs de Telecom Inspirience Award voor Best UC-project op. Ook zit Com1 achter andere bekende broadcast events zoals de Formule 1. “Dit soort events laat zien dat er 100% vertrouwd kan worden op de kennis en kunde van Com1.”, aldus Bas Sanders, CEO van het Nijmeegse IT-bedrijf. “Diezelfde kennis en oplossingen zetten wij namelijk ook in voor onze dienstverlening aan bedrijven en instellingen, ongeacht de omvang en complexiteit.”

Flexibele diensten
oneCentral zorgt tijdens het event voor de tijdelijke beschikbaarheid van telefoonnummers in de tientallen landen zodat er live verslag kan worden gedaan over de atleten en hun relatieve positie. oneCentral faciliteert tevens de telefonie vanuit het internationale callcenter in Oostenrijk met wereldwijd ruim 120 lokale telefoonnummers. “De ervaring die wij hebben met het faciliteren van de internationale communicatie van een groot aantal filiaalketens met het hoofdkantoor in Nederland hebben wij ingezet om dit event weer tot een succes te maken”, aldus Kevin Cheng, als technical pre-sales consultant van oneCentral verantwoordelijk voor een solide technisch verloop.

World Run in Nederland
De Wings for Life – World Run 2019 vindt in Nederland plaats in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen. Dit jaar is het ook mogelijk om mobiel deel te nemen via de Organised App Run en zo vanuit diverse locaties mee te lopen. De TV-productie van de World Run 2019 is wereldwijd in handen van Red Bull Media House.

Vijf voordelen van oneCentral AirMX

By | Geen categorie | No Comments

De tijd dat werknemers alleen tijdens bepaalde uren op kantoor bereikbaar willen zijn, ligt allang achter ons. Bellen moet overal kunnen, zowel vast als mobiel. De gebruiksvriendelijke oplossing Air MX van oneCentral maakt dat mogelijk.

De markt wordt overstroomd met telefonie-oplossingen. Leveranciers beloven vaak gouden bergen, maar in de praktijk blijken oplossingen complex in het gebruik. Om tegemoet te komen aan de vraag naar een gebruiksvriendelijk systeem ontwikkelde oneCentral de oplossing Air MX. Medewerkers kunnen hun mobiele telefoon gebruiken voor zowel vaste als mobiele telefonie.

oneCentral simkaartSimkaart
Waar andere oplossingen werken met een app op de smartphone, is Air MX ontwikkeld rond het telefonienetwerk zelf. De dienst werkt altijd, onafhankelijk van het gekozen toestel. De gebruiker hoeft slechts de simkaart van oneCentral in het toestel te stoppen om gebruik te maken van alle geavanceerde mogelijkheden. De centrale stuurt oproepen naar zowel vaste als mobiele nummers door naar de mobiele telefoon.
Voordeel van Air MX is dat het werkt met PBX-centrales van verschillende fabrikanten. Het is gecertificeerd voor Unify, maar functioneert ook samen met andere centrales. Een bedrijf is dus niet meer afhankelijk van een specifieke PBX-fabrikant. Mochten er problemen zijn met een PBX, dan is het geen probleem om over te stappen op een ander.

Gebruiksgemak
Air MX maakt van de mobiele telefoon een extensie op de centrale. Hierdoor zijn zaken mogelijk als uitbellen met vaste nummer, zakelijke voicemail, bezetstatus bij collega’s en intern doorschakelen. De dienst werkt bovendien kostenbesparend door het gebruik van een nieuwe abonnementsstructuur.

Voordeel #1
Geen installatie nodig
Air MX werkt via het telefonienetwerk, dus er hoeft niets te worden geïnstalleerd. Het plaatsen van de simkaart is voldoende. Het maakt ook niet uit welk type toestel er wordt gebruikt of welke softwareversie erop staat. De dienst werkt op iedere telefoon, zelfs op een ouderwets ‘dumb phone’.

Handig als je smartphone tijdelijk weg is voor reparatie. Het maakt niet uit of een gesprek binnenkomt op een vast of een mobiel nummer, de verbinding verloopt via het gsm-net. De kwaliteit is daardoor altijd goed. De intelligentie voor het afwikkelen van de gesprekken wordt verzorgd door een combinatie van het oneCentral-platform en de PBX.

Voordeel #2

Beveiliging en filtering
Dankzij Air MX krijgen gebruikers extra mogelijkheden bij het gebruik van internet op hun mobiele telefoon. Het is standaard mogelijk om advertenties te filteren. Dat komt de snelheid ten goede. Het zorgt ook voor meer veiligheid: in het verleden zijn er wel eens virussen verspreid via malafide advertenties. Ook is het filteren van advertenties goed voor de privacy. Door de dienst verder uit te breiden is bescherming tegen virussen en malware mogelijk. Verder zijn filters een optie. Daarmee kunnen bijvoorbeeld streamingdiensten binnen of buiten werktijden worden beheerd.

Voordeel #3
Behoud eigen PBX
De dienst oneCentral Air MX werkt met PBX-oplossingen van meerdere leveranciers. Er is ondersteuning voor gerenommeerde merken. De mobiele telefoon is onderdeel van de telefooncentrale. De reguliere functionaliteiten van een PBX worden ondersteund. Denk aan het bellen en doorverbinden naar interne telefoonnummers. Er is ondersteuning voor aparte mobiele en vaste nummers waarbij gesprekken naar wens naar de centrale of rechtstreeks naar het mobiele toestel gestuurd kunnen worden. Dit maakt het gescheiden houden van zakelijk en privé een stuk makkelijker. Dit is zelfs instelbaar voor alleen kantoortijden. Ook een functie voor gescheiden voicemail voor privégebruik is mogelijk.

Voordeel #4
Constante doorontwikkeling
Omdat Air MX volledig vanuit het netwerk draait, is oneCentral in staat om continu nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Bedrijven kunnen direct meeliften op de nieuwste technieken. Die zijn direct beschikbaar voor alle gebruikers. De volgende mogelijkheden komen binnenkort beschikbaar: out-of-office schakeling, gescheiden rapportages voor zakelijk- en privégebruik en internationale mobiele nummers op één simkaart.

Voordeel #5
Flexibel contract
Bedrijven kunnen een flexibel contract afsluiten voor het gebruik van Air MX. De minimale looptijd bedraagt slechts een maand. Hiermee kan de dienst vlot worden bijgesteld om te komen tot een ideale samenstelling. De dienst kan elke maand worden opgezegd. Om onverwachte variabele kosten te vermijden is het mogelijk om een Air MX-standaardabonnement te combineren met een groepsbundel. Ook handig: er komt slechts een factuur, wat administratief overzichtelijk is.

ChannelConnect 1
Tekst: Dirkjan van Ittersum
Beeld: Karen Steenwinkel

‘Never a dull moment’ in de Nederlandse telecom- en ICT-sector

By | Geen categorie | No Comments

Overnames, een toenemende focus op maatwerk en nieuwe (Cloud-)oplossingen die hun intrede doen. De telecom- en ICT-sector is volop in beweging, ziet Nico Dammers van oneCentral.

Dammers is general manager van oneCentral, dat al 20 jaar zakelijke communicatieoplossingen voor resellers levert. Het Haarlemse bedrijf heeft zodoende veel expertise aan boord, bijvoorbeeld als het gaat om het koppelen van lokale telefonie aan Microsofts nieuwe UC-dienst Microsoft Teams. “Dankzij Microsoft Direct Routing is dit sinds kort heel simpel. De Teams-client kan dan worden gebruikt om te bellen en gebeld te worden via de telecomprovider van de klant”, vertelt Dammers.

Nico Dammers, general manager oneCentral

Met Direct Routing is het niet meer nodig om nummers te migreren naar Office 365 of om bijvoorbeeld Skype CCE (Cloud Connector Edition) te implementeren. Er wordt een SIP-trunk gekoppeld aan een Session Border Controller die direct communiceert met Office 365. “Wij zetten volop in op deze dienst, omdat het partijen in staat stelt om écht onafhankelijk te zijn. Ze hoeven niet meer in zee met providers als KPN en T-Mobile, die in principe hun concurrenten zijn.”

Maatwerk en de cloud
Kijkend naar de telecom- en ICT-markt, onderscheidt Dammers een aantal interessante ontwikkelingen. “Allereerst zie je dat de markt langzaam maar zeker afstapt van generieke platformen en kiest voor communicatieoplossingen die op maat gesneden kunnen worden. De one-size-fits-all oplossing maakt plaats voor een combinatie van oplossingen waarmee partijen eigen communicatieoplossingen bouwen.”

“Daarnaast heeft de uitfasering van ISDN (in september 2019, red.) veel voeten in de aarde. Lange tijd was het goedkoper om niets te doen, maar bedrijven moeten nu toch echt op zoek naar een alternatief. VoIP wordt de standaard voor de communicatie-infrastructuur, maar er zijn natuurlijk verschillende manieren om het te implementeren, zoals met een SIP-trunk of Hosted Telefonie-oplossing.”

“Een andere trend is het ‘verclouden’. Van alles on-premise gaan we naar centraal gehoste oplossingen in de Cloud. Voordeel daarvan is betrouwbaarheid, schaalbaarheid en integratie met andere diensten. Dankzij de Cloud is het veel gemakkelijker om vaste en mobiele telefonie te integreren en onderdeel te laten uitmaken van het hele bedrijfstelefonienetwerk.”

OneCentral helpt resellers met de transitie naar de Cloud, iets wat door velen op de lange baan wordt geschoven. “Maar het hoeft helemaal niet complex te zijn. Wij ondersteunen partners en resellers bij de overstap met overzichtelijke all-in appliances van onder andere Unify en Avaya. Door de overgang zo simpel mogelijk te maken, is een Cloud-oplossing voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.” Het bedrijf sorteert alvast voor op de toenemende vraag naar maatwerk door een platform met een modulaire opbouw te bieden. Hierdoor kunnen partners hun eigen maatwerkoplossing bouwen door componenten te kiezen. “Daarnaast opent het de deur voor de implementatie van functionaliteiten zoals rapportages, automatische call recording en transcriptie. Klanten hoeven geen pakketten meer aan te schaffen, maar kunnen de functionaliteiten as-a-service afnemen. Met de inzichten die ze opdoen uit bijvoorbeeld rapportages kunnen ze vervolgens nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.”

Markt in beweging
Dat laatste is geen overbodige luxe, gezien de consolidatie op de markt die dit jaar is ingezet. Zo werd DX Groep BV, de Nederlandse holdingmaatschappij waaronder de Nederlandse provider dean one valt, overgenomen door de Britse telecom- en internetprovider Gamma Communications. Medio 2018 bundelde Within Reach Group, het moederbedrijf van Voiceworks, Summa, Intercity Technology, Xenosite en i4IP, haar krachten met de Duitse UC-specialist Swyx Solutions. “Een heleboel spelers in het kanaal hebben het financieel lastig. Veel partijen gaan samen omdat ze zien dat de markt krimpt. Er wordt steeds meer weggesnoept door de Microsofts van deze wereld.”

Bedrijven die hun businessmodel niet aanpassen, krijgen het daardoor zwaar. Dammers: “Je kunt een gestandaardiseerd, generiek platform aanbieden dat heel goed werkt, maar om de klant écht goed te bedienen, is maatwerk nodig. Klanten hebben de behoefte om snel te kunnen op- en afschalen, willen integratie met hun eigen omgeving en andere pakketten en moeten optimaal kunnen samenwerken met klanten en leveranciers. Flexibiliteit is daarvoor essentieel. Sowieso is samenwerking in de keten belangrijker dan ooit. Daarom zijn we onlangs gestart met de ontwikkeling van een ecosysteem waar partners elkaar van kennis en diensten kunnen voorzien.”

Zelf heeft oneCentral de handen ineengeslagen met het Nijmeegse bedrijf Com1, expert in netwerkbeveiliging. Samen bieden de bedrijven resellers de mogelijkheid om content screening, applicatiefiltering en extra beveiliging aan te bieden bovenop de mobiele diensten die ze verkopen aan eindklanten. De dienst geeft eindgebruikers – de ondernemer – meer grip op hun mobiliteit en laat ze bijvoorbeeld streamingservices als Netflix blokkeren. “Deze manier van waarde toevoegen, met oplossingen waar de klant écht wat aan heeft, is wat ons betreft de manier om de komende jaren succes te boeken in een markt die constant in beweging is.”

TBM 8

Tekst: Marco Mekenkamp
Beeld: Karen Steenwinkel

 

Lagere drempel voor bellen naar Teams

By | Geen categorie | No Comments

oneCentral en Trends ICT Groep implementeren Microsoft Direct Routing

Bedrijven met Skype for Business weten hoe lastig het is om vanuit Microsoft te bellen met het publieke telefonienetwerk. Microsoft biedt nu uitkomst met Direct Routing voor zijn UC-platform Teams. oneCentral en Trends ICT Groep kunnen de oplossing implementeren voor klanten. Toch is waakzaamheid volgens beide bedrijven geboden.

Microsoft worstelt al tijden met de koppeling van Office 365 en zijn UC-diensten aan traditionele telefonie. Het was en is wel mogelijk, zij het met complexe omwegen. Microsoft Direct Routing is nieuw en koppelt het publieke telefoonnetwerk aan Microsoft Teams. Deze nieuwe UC-dienst van Microsoft is de opvolger van Skype for Business. Direct Routing maakt het voor bedrijven nu veel makkelijker om medewerkers te laten bellen vanuit Teams. Een belangrijk voordeel is tevens dat eindklanten hun bestaande telefoonnummers behouden en toch kunnen bellen en gebeld kunnen worden via Teams.

Jan-Willem Van der Meij van oneCentral over Microsoft Direct Routing

Jan-Willem Van der Meij, technisch manager oneCentral

Heel belangrijk aan Direct Routing is dat bedrijven hun bestaande telefonie-oplossingen in stand houden en ‘droog oefenen’, zo vindt technisch manager Jan-Willem van der Meij van oneCentral. Het bedrijf uit Haarlem heeft Microsoft Direct Routing geïmplementeerd op zijn communicatieplatform en biedt de dienst aan partners. Op hun beurt kunnen zij ermee aan de slag bij klanten. Jan-Willem van der Meij legt de werking in een notendop uit. “Simpel gezegd is er nu een beheerde SIP-koppeling van het platform van oneCentral met de Office 365-gateway van klanten. Met Microsoft Direct Routing zijn onze partners in staat hun klanten te laten kiezen om telefonie te koppelen aan Teams in Office 365. Dat kan in z’n geheel of ze kunnen het gefaseerd in een hybride omgeving doen. Dat is het grote voordeel want bedrijven overzien soms niet de impact van UC voor de organisatie. Niet alle medewerkers hebben immers behoefte aan bellen via Teams.”

Hybride omgeving
oneCentral biedt telefonie- en communicatiediensten op zijn platform via partners aan zakelijke klanten. Het gaat om gecertificeerde oplossingen van grote merken zoals Unify, Avaya, Cisco, 3CX en nu dus ook van Microsoft. Een van oneCentral’s partners is Trends ICT Groep waar senior accountmanager Reinier Gunter erg te spreken is over de oplossing van Microsoft. “De gefaseerde invoering is heel belangrijk voor onze klanten. Zo hebben ze tijd om er aan te wennen en kunnen ze beoordelen voor welke afdelingen het relevant is om te bellen vanuit Teams”, aldus Gunter. “Het platform werkt goed maar klanten willen hun medewerkers geleidelijk omzetten. Dat kan in een hybride omgeving. Daar zit de markt op te wachten.”

Klanten zijn op deze manier volgens Gunter zelf in controle over hoe ze de migratie willen uitvoeren. “Big-bangscenario’s kunnen vervelend zijn. Sommige medewerkers willen niet vanuit een softclient bellen maar ze willen communiceren via een vast toestel, mobiel of zelfs DECT. Het gaat om de samenwerking tussen de traditionele en de nieuwe wereld. Klanten kunnen zelfs terug als ze niet tevreden zijn. Dat ze kunnen kiezen maakt Microsoft Direct Routing een krachtig product.”

Reinier Gunter, Senior accountmanager Trends ICT over Microsoft Direct Routing

Koppeling met PBX
Van der Meij en Gunter benoemen herhaaldelijk de term PBX omdat deze nog steeds veel functionaliteit biedt die klanten gebruiken. Of die PBX nou on-premise staat of virtueel bij oneCentral wordt gehost, maakt niet uit. “Veel bedrijven willen nog gebruikmaken van de voordelen van de features op hun PBX waar medewerkers gewend mee zijn te werken. En eerlijk is eerlijk, PBX’en hebben veel features die Teams nog niet kan bieden”, zegt Gunter. “Oproepen overnemen, diverse callcenterfeatures, DECT-opties. Uit ervaring weten we ook dat veel mensen hun vaste toestel niet willen missen. In het dagelijks gebruik vinden medewerkers het heel normaal om een toestel van een collega over te nemen. Ze zien het als een service naar hun klanten. Dat soort features biedt een PBX. Maar dit zijn typisch functies waar klanten niet om vragen bij aanschaf. Om te voorkomen dat projecten mislukken, is de combinatie van Teams met een PBX heel belangrijk. Zo presenteren we dat aan klanten.”

Trends ICT groep is al vele jaren partner van oneCentral en gebruikt diens platform voor networking, routing, switching, telefonie, mobiel, IT-werkplekken en andere applicaties voor klanten. “Het platform van oneCentral is een dusdanig mooi en veelomvattend product dat het voor ons ‘leading’ is richting klanten”, zegt Gunter. “Teams en alle features van Microsoft zijn daar onderdeel van middels intelligente koppelingen naar het platform. Het platform biedt veel toegevoegde waarde voor klanten zoals het monitoren van types klanten, devices en softclients en zelfs presence-informatie. We hebben zo een breed palet voor klanten die vooral willen communiceren met hun klanten en hun medewerkers effectiever willen maken. Daar gaat het ons om.”

ChannelConnect 7

Tekst: Rene Frederick

Beeld Jan-Willem: Karen Steenwinkel

6 vragen over Microsoft Direct Routing van oneCentral

By | Geen categorie | No Comments

oneCentral, provider van zakelijke communicatie-oplossingen, biedt sinds kort Microsoft Direct Routing aan zijn partners aan. Zes vragen aan Jan-Willem van der Meij, technisch manager bij oneCentral, over het hoe en waarom van deze dienst. 

Jan-Willem van der Meij, technisch manager oneCentral over Microsoft Direct Routing.

Jan-Willem van der Meij, technisch manager oneCentral

Wat is Microsoft Direct Routing?
Met Microsoft Direct Routing wordt de nieuwste UC-dienst van Microsoft, Microsoft Teams, gekoppeld aan het traditionele telefoonnetwerk. Hierdoor is het voor bedrijven mogelijk om bestaande telefoonnummers te koppelen aan de Teams-clients van de werknemers. Jan-Willem van der Meij: “Technisch gezien, is het een door oneCentral beheerde SIP-koppeling met een Audiocodes gateway functie naar de Office 365-omgeving van de klant. Microsoft Direct Routing maakt het mogelijk om lokale telefonie te koppelen aan Teams in Office 365 en zo een hybride omgeving te creëren. De Teams-client kan dan worden gebruikt om te bellen en gebeld te worden via de telecomprovider van de klant.” Het is met Direct Routing niet meer nodig om nummers of nummerblokken te migreren naar Office 365 of om bijvoorbeeld Skype CCE (Cloud Connector Edition) te implementeren. Er wordt een SIP-trunk gekoppeld aan een Session Border Controller die direct communiceert met Office 365.

Waarom biedt oneCentral deze dienst aan?
“Microsoft heeft door de jaren heen steeds aan deze dienstverlening gesleuteld. De ene keer kon je wel als provider rechtstreeks koppelen, de andere keer weer niet. De afgelopen jaren was dit in Skype for Business alleen op een heel omslachtige manier mogelijk. Met de nieuwe Microsoft Teams-omgeving is er functionaliteit toegevoegd waardoor andere innovatieve operators zoals oneCentral weer makkelijker de koppeling kunnen maken en toegevoegde waarde kunnen leveren. Nu kun je direct in Office 365 een koppeling maken met ons platform.”

Op welke wijze past Direct Routing in het portfolio van oneCentral?
“Deze dienst past volledig bij ons omdat wij onze innovatieve telefoniediensten platformonafhankelijk aanbieden aan onze partners. Wij bieden gecertificeerde oplossingen aan voor de telefonieplatformen van alle grote merken, zoals Unify, Avaya, Cisco, 3CX en nu dus ook van Microsoft. Bovendien denken wij hiermee een breder partnerkanaal aan te boren. Microsoft-diensten worden zeer regelmatig aangeboden door business partners die voice niet of nauwelijks in het portfolio hebben. Onze dienstverlening zorgt ervoor dat die Microsoft-partners ook onafhankelijk van de grote telecomproviders kunnen opereren. Denk hierbij aan KPN en Vodafone die zelf ook veel uitgebreide Microsoft-diensten aanbieden en dus een grote concurrent zijn voor Microsoft-partners. Je kunt dus als Microsoft-specialist beter met oneCentral samenwerken dan met je grootste concurrent.”

Voor welke business partners is deze dienst interessant?
“Voor alle business partners die Microsoft-dienstverlening in hun portfolio hebben; partijen die zich op werkplekbeheer richten en de complete Office-omgeving ondersteunen voor hun klanten. Het traditionele telecomkanaal levert meestal al koppelingen met Skype en Teams via de PBX. Maar deze dienst is vooral interessant voor partners die nooit met de PBX te maken gehad hebben. Zij kunnen naast de automatisering dankzij oneCentral nu veel makkelijker telefonie erbij aanbieden. Een interessante extra inkomstenbron.”

Welk probleem lost deze dienst voor een eindklant op?
Dankzij Microsoft Direct Routing kan de eindklant zijn ‘normale’ telefoonnummer behouden en toch via Teams of Skype bellen. De dienst maakt het dus mogelijk om de Microsoft Office-omgeving op de desktop te verbinden met de traditionele telefonieomgeving.

Jan-Willem van der Meij: “Deze hele ontwikkeling is gestart in de grootzakelijke markt, bestemd voor multinationals die op één platform intern kunnen communiceren. Skype for Business was al veel meer gericht op externe communicatie. Wat je nu ziet, is dat de oplossingen multiplatform worden: er zijn nu ook chat-, WhatsApp- en Social Media-koppelingen mogelijk. Het Microsoft Teams-platform an sich heeft zijn waarde voor bedrijven, en wordt door zijn veelzijdigheid ook steeds interessanter voor het MKB. Dan is het de vraag of
een bedrijf nog een aparte telefonieomgeving nodig heeft. Voor het ene bedrijf is dit logisch, voor het andere niet. Of een eindklant nu kiest voor Microsoft-only of voor een koppeling met een Avaya of Unify; oneCentral ondersteunt dat hele pakket. Wij kunnen dus ook helpen
om die beslissing te nemen en te kijken wat het meest efficiënt is. Doordat wij wereldwijd, maar ook vooral in Europa alle nummers kunnen overnemen, kunnen we voor bedrijven die internationaal werken met meerdere vestigingen in één keer die hele omgeving aanbieden en alle communicatie overal op dezelfde manier inrichten. Zo bevorder je de bereikbaarheid van de juiste personen en daarmee de tevredenheid van niet alleen de collega’s onderling maar ook hun klanten.”

Waarmee onderscheidt oneCentral zich van andere providers?
“Doordat wij een klein, flexibel bedrijf zijn, zijn wij veel beter in staat om vervelende zaken als nummerplannen in deze oplossing te integreren. Dat is voor veel bedrijven erg lastig. Wij zijn dermate ingericht dat wij heel makkelijk enkele nummers uit honderd blokken kunnen routeren, internationale nummers kunnen koppelen en eventueel premium of gratis nummers kunnen koppelen. Wat ons onderscheidt, is dat wij heel snel specifieke problemen kunnen tackelen. Omdat het migratiepad van Skype naar Teams geen big bang is, maar een geleidelijke overgang, zijn wij in staat om ook de telefonieomgeving in diezelfde stap mee te laten bewegen. Dat klinkt eenvoudig, maar zeker voor de grote providers is dat moeilijk om los te trekken. Met onze omgeving kunnen we dat prima ondersteunen.”

“Daarnaast hebben wij in ons netwerk diverse fail-overs en schakelingen. Dus, wij routeren automatisch naar een alternatief nummer op het moment dat we een gesprek niet kunnen afleveren. Dit alternatieve telefoonnummer kan de klant zelf opgeven. Werkt de hele omgeving niet, dan sturen wij e-mails met de oproepen die niet gelukt zijn. Die krijgen klanten automatisch in hun e-mail binnen. Dit is maar een van de voorbeelden hoe ver oneCentral gaat in haar oplossing om bedrijfszekerheid en bereikbaarheid te garanderen. ”

Ben je business partner of system integrator en wil je met eigen ogen zien hoe Direct Routing van oneCentral werkt? Maak dan een afspraak via oneCentral.nl.

TBM 7

Tekst: Lisette Biesenbeek
Beeld: Karen Steenwinkel

oneCentral en Com1 bieden resellers toegevoegde waarde op mobiele datadiensten

By | Geen categorie | No Comments

Nico Dammers, General Manager oneCentral

CONTENT SCREENING, APPLICATIEFILTERING EN EXTRA SECURITY NU OOK MOBIEL

oneCentral en Com1 bieden resellers toegevoegde waarde op mobiele datadiensten

oneCentral en Com1 bieden resellers dit najaar de mogelijkheid om content screening, applicatiefiltering en extra beveiliging aan te bieden bovenop de mobiele diensten die ze verkopen aan eindklanten. Die innovatie is een bundeling van de expertises van beide aanbieders. “In IT-applicaties zie je dergelijke samenwerkingen al, maar in infrastructuur en connectiviteit is dit uniek”, zegt directeur Bert van Capelle van Com1 tegen ChannelConnect.

Com1 is expert in high-end networking en netwerk- beveiliging en beheert en implementeert grootschalige kritische netwerkomgevingen voor klanten. Het Nijmeegse bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de transmissie van beelden en het managen en monitoren van de regie in de Formule 1. Ook verzorgt Com1 de broadcast- netwerken en internationale verbindingen voor televisiebedrijven. Het bedrijf heeft een lange relatie met oneCentral dat een communicatieplatform heeft ontwikkeld waarmee partners telefonie, slimme UC-diensten en verbindingen kunnen wederverkopen aan zakelijke klanten.

Awareness

Die samenwerking is afgelopen maanden uitgebreid toen oneCentral koos voor T-Mobile als provider van zijn mobiele telefonie- en datadiensten. General manager Nico Dammers van oneCentral en directeur Bert van Capelle van Com1 zagen direct kansen voor nieuwe diensten en sindsdien is hard gewerkt aan nieuwe beveiligde mobiele datadiensten. Deze draaien op basis van de simkaarten van oneCentral en stellen diens resellers en partners in staat het beheer en de beveiliging van mobiel dataverkeer van eindklanten aan te bieden als dienst. Dat alles in de cloud.

Met de nieuwe diensten kunnen bedrijven de regels en policies voor het gebruik van mobiele data door medewerkers gedetailleerd tot op applicatieniveau vastleggen, managen en dus beveiligen. Van Capelle heeft hoge verwachtingen van de propositie. “De awareness rond mobiele security groeit snel”, stelt hij. “Des te ‘lager’ in de infrastructuur je maatregelen bouwt, des te eenvoudiger het voor eindklanten is om te managen. Bedreigingen die überhaupt niet op het bedrijfsnetwerk of een mobiele terminal komen, hoef je namelijk ook niet te beveiligen op de apparatuur.”

‘Bedrijven selecteren welke mobiele apps medewerkers mogen gebruiken’

Com1 gaat dus haar kennis van next generation firewalls en security ook inzetten voor de dienstverlening die oneCentral aan partners aanbiedt. “We overlappen niet”, zegt Van Capelle die spreekt van een win-winsituatie. “Houd je bij je kennisdomein en breng die kennis bijeen. We doen dat in een open constructie en weten precies wat de ander doet, hoe de relaties met partners zijn en hoe de pricing in elkaar zit. Deze vorm van samenwerken zie je al op applicatiegebied maar is uniek in infrastructuur en connectiviteit.”

Niet in pakketten kijken

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om Deep Packet Inspection (DPI) waarvoor de overheid expliciete regelgeving heeft. De eindklant geeft zelf aan welke beperkende maatregelen op diens verbindingen worden genomen. “Klanten gebruiken hiervoor het dashboard dat oneCentral beschikbaar stelt via de portal van zijn resellers”, legt Van Capelle uit. “Bedrijven kunnen dan zelf selecteren welke mobiele apps, applicaties of datadiensten hun individuele medewerkers wel en niet mogen gebruiken binnen hun mobiele data-abonnementen. Ze kunnen dat zelfs instellen op specifieke dagen of tijden. Dat is prettig want iedereen snapt dat het ongewenst is als medewerkers naar porno- en terrorismesites gaan maar wat doe je met streaming, games of sociale media. Het bedrijf bepaalt want het zijn volledig open netwerkverbindingen. Op bedrijfsnetwerken is dat al mogelijk en nu kan het dus ook voor mobiele abonnementen. Essentieel is het zeer hoge detailniveau waarmee klanten de applicaties en diensten aan en uit kunnen zetten.”

Drie categorieën

De diensten zullen worden uitgerold in drie categorieën: content screening, applicatiefiltering en extra beveiliging die resellers pragmatisch en naar wens kunnen aanbieden. Directeur Nico Dammers van oneCentral heeft de lead in de relaties met partners en voorziet veel enthousiasme. “Op zich kunnen bedrijven elders wel een Private APN afnemen zodat de mobiele toestellen onderdeel zijn van het bedrijfsnetwerk maar dat is erg kostbaar. Wij bieden dat nu in de cloud met een eenvoudig dashboard. Clouddiensten als deze zijn voor resellers aantrekkelijk om te verkopen omdat ze die op basis van pay per use kunnen afnemen en factureren. Ze kunnen eindklanten een paar euro per sim per maand rekenen of alles in een bundel stoppen. Dat mogen ze zelf bepalen”, zegt Dammers. “En het scheelt partners ontzettend veel beheerlasten. Voorheen zouden we dit on premise voor hun klanten doen maar nu kunnen ze het gehele beheer van alle simkaarten van alle klanten zelf regelen. Elke reseller zou deze mogelijkheid moeten willen hebben.”

Netflix uitzetten

Voor oneCentral bevestigen dit type toegevoegde-waardediensten volgens Dammers de plaats die het bedrijf wil innemen in de markt. De tijd is nu rijp voor mobiele security als deze omdat het gebruik van smartphones zo snel groeit en omdat hun impact op de organisatie volgens hem groot is. “De acceptatie van een dienst als deze zou twee jaar geleden veel minder zijn. Maar mobiliteit begint onbeheersbaar te worden”, zegt Dammers. “We waren al slim met telefonieschakelingen, nu worden we ook slim met mobiele data. We helpen resellers die bedrijven die echt toegevoegde waarde willen bieden. Een groot deel van de markt concurreert nog steeds op aantallen en prijs maar wij denken dat resellers moeten inzetten op hoe ze bedrijven ondersteunen in hun bedrijfsprocessen. Als je een ondernemer vraagt: hoeveel wil je betalen voor het ‘Youtuben’ of ‘Netflixen’ door je medewerker, dan is het antwoord nul euro. Nu kunnen ze dat gewoon uitzetten. Deze diensten zijn niet alleen bandbreedtevreters, ze hakken in op de productiviteit. Mobiel wordt een steeds groter onderdeel van de werkplek en dus is dit relevant. Ondernemers vragen om meer grip op mobiliteit en sociale media in hun bedrijf. Daarom worden ondernemers hier enthousiast van.”

Tekst: René Frederick

ChannelConnect 

Lancering oneCentral Air MX

By | Innovatie | No Comments

De 5 grote voordelen van VAMO van oneCentral

Nu de moderne werknemer niet meer altijd op kantoor zit, maar ook vanuit huis en onderweg werkt, volstaan de standaard interne telefonienetwerken niet meer. Bedrijven zijn op zoek naar een communicatieoplossing waarmee iedereen, van baliemedewerker tot thuiswerker, snel met de juiste persoon in contact komt. Air MX van oneCentral maakt van deze wens realiteit. De dienst is volledig voorbereid op een overtuigende combinatie van gebruiksgemak, flexibiliteit en zichtbaarheid.

oneCentral heeft met Air MX een unieke Vast-Mobiel-integratie ontwikkeld. Hierbij wordt de mobiele telefoon gekoppeld als een directe vaste extensie op de telefooncentrale. Lees hier de 5 grote voordelen van VAMO van oneCentral.

Zakelijk mobiel abonnement van oneCentral

Voordeel #1
Geen installatie 

Air MX is een oplossing die vanuit het telefonienetwerk is opgebouwd. Het voordeel is dat er naast de simkaart niks geïnstalleerd hoeft te worden, het verder niet uitmaakt wat voor type toestel gebruikt wordt en welke softwareversie op de telefoon staat. Deze VAMO-dienst werkt op alle mobiele telefoons. De intelligentie wordt verzorgd door de combinatie van het oneCentral-platform en de PBX. De werking van het toestel blijft ook onveranderd en omdat de gesprekken via het GSM-netwerk lopen, is kwaliteit gewaarborgd.

Voordeel #2
Beveiliging en filtering

Air MX biedt extra mogelijkheden op de toegang tot internet op het mobiele toestel. Standaard kunnen advertenties gefilterd worden, wat de snelheid en veiligheid ten goede komt. Deze dienst is verder uit te breiden. Zo is een additionele beveiliging tegen virussen
en malware mogelijk, maar kunnen ook extra filters geactiveerd worden waarmee bijvoorbeeld streaming diensten binnen of buiten werktijden beheerd worden.

Voordeel #3
Eigen PBX

oneCentral Air MX ondersteunt de koppeling met meerdere PBX-oplossingen en breidt deze nog verder uit. De dienst is hiermee onafhankelijk en biedt ondersteuning voor gerenommeerde merken. Wereldwijd is oneCentral als een van de eerste met deze oplossing door Unify gecertificeerd. De mobiele telefoon is dankzij deze oneCentral-oplossing onderdeel van de telefooncentrale. De functionaliteiten van de PBX, waaronder het kunnen bellen en doorverbinden naar interne telefoonnummers, worden ondersteund.

Voordeel #4
Constante doorontwikkeling

Mede omdat de dienst geheel vanuit het netwerk draait, is oneCentral in staat om nieuwe mogelijkheden toe te voegen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Mogelijkheden die spoedig beschikbaar komen zijn onder andere; out-of-office schakeling, gescheiden rapportage zakelijk- en privé gebruik en internationale mobiele nummers op één simkaart.

Voordeel #5
Flexibel contract

oneCentral Air MX kent flexibele contractvoorwaarden vanaf minimaal één maand. De klant heeft de vrijheid om de dienst elke maand op te zeggen.

 

oneCentral Air MX vs. Traditioneel VaMo

 

oneCentral Air MX

Traditioneel VaMo

Op basis van de simkaart.

Op basis van app op telefoon.

Werkt op alle telefoons.

Werkt optimaal op smartphones.

Onafhankelijke PBX-koppeling.

Gelimiteerd tot platform van provider.

Directe PBX-integratie en -functionaliteit.

PBX-integratie en -functionaliteit via app.

Gesprekken lopen via GSM.

Gesprekken lopen via Data.

Beheerd mobiel internet.

Onbeheerd mobiel internet.

Flexibele looptijd contract: minimaal 1 maand.

Looptijd minimaal 12 maanden.

Wil je meer informatie? Bel oneCentral op 088- 111 8 111 of mail je vraag naar sales@onecentral.nl

Sef Heldens
TBM 6 2018

 

oneCentral News on a tablet

Blijf op de hoogte!

Graag houden we je geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Telecommarkt en hoe oneCentral invulling geeft aan deze uitdagingen. Afmelden is altijd mogelijk!

De aanmelding is verwerkt. Je ontvangt spoedig een mailtje ter bevestiging!