bluewall

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Module: Algemeen
Module 1: Licentie voor programmatuur
Module 2: Ontwikkeling van programmatuur
Module 3: Onderhoud van programmatuur
Module 4: Application Service Provision, Software as a Service en …
Module 9: Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 10: Overige diensten
Module 11: Verkoop van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en …
Module 12: Verhuur van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en …
Module 13: Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en …
Module 14: Toegang tot internet
Module 15: Telecommunicatiediensten

Afhankelijk van de dienstverlening zijn een of meerdere van de bovenstaande modules van toepassing.