bluewall

Algemene Voorwaarden

oneCentral is aangesloten bij ICTWaarborg en maakt ook gebruik van de Algemene Voorwaarden van ICTWaarborg. De “Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B” zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van oneCentral.

Algemene voorwaarden ICT Waarborg
Module A: Algemeen
Module C: Hosting SaaS
Module E: Telecom
Module G: Huur Hardware
Module H: Onderhoud en Ondersteuning
Module  I:  Advies en Cursus

Afhankelijk van de dienstverlening zijn een of meerdere van de bovenstaande modules van toepassing.